1. Start
 2. Nowości
 3. Oferta
 4. Galeria
 5. Referencje
 6. O nas
 7. Praca
 8. Kontakt
Outsourcing

Centrum Medyczne Riemer poszerzając swoją działalność i wychodząc na wprost Państwa oczekiwaniom świadczy usługi w zakresie outsourcingu personelu medycznego zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

W zależności od zapotrzebowania oraz wymogów stawianych przez osoby zarządzające placówką medyczną zawieramy umowy na świadczenia zdrowotne w zakresie opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, położniczej, rehabilitacyjnej i fizjoterapeutycznej oraz ratownictwa medycznego.

Zlecenie nam funkcji personalnej umożliwi Państwa placówce:
 • redukcje kosztów pozyskania pracownika oraz zaoszczędzi czas potrzebny do przeprowadzenia procesu rekrutacji
 • redukcje kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika (koszty obsługi formalno- prawnej oraz płacowej, koszty zawierania dodatkowych umów cywlino-prawnych itd.)
 • ograniczy koszty dodatkowych godzin pracy zlecanych personelowi stałemu
 • zaspokoji potrzebę pełnej obsady dyżurów, ale także dyżurów dodatkowych wynikających z tymczasowego zapotrzebowania na większą ilość personelu (szkolenia, projekty etc.) umożliwi zastępstwo pracowników stałych w okresach urlopów wypoczynkowych i macierzyńskich oraz w razie wzmożonych okresów chorobowych pracowników

Mając na względzie Państwa większą skuteczność, a także efektywność zarządzania placówką medyczną ze swojej strony zapewnimy ciągłość i stabilność współpracy oraz elastyczność i różnorodność w doborze personelu medycznego na każdym szczeblu specjalizacji.

Skontaktuj się z nami Zobacz nasz sprzęt Sprawdź kolejną ofertę