1. Start
  2. Nowości
  3. Oferta
  4. Galeria
  5. Referencje
  6. O nas
  7. Praca
  8. Kontakt
Szkolenia

Oferta szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Mając na uwadze dbałość o bezpieczeństwo pracowników i klientów chcielibyśmy zaproponować Państwu udział w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy medycznej. Tematyka szkolenia trwającego 6 godzin zawiera następujące zagadnienia teoretyczne i praktyczne:

Dużym zainteresowaniem wśród naszych klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych cieszy się także szkolenie Pierwszej Pomocy dzieciom, którego celem jest prawidłowe rozpoznanie i sprawne reagowanie w stanach zagrożenia życia dziecka (w tym róznice w budowie anatomicznej dziecka, postępowanie z dzieckiem nieprzytomnym, resuscytacja krążeniowo oddechowa dziecka, postępowanie w przypadku zakrztuszenia). W tym szkoleniu nie pomijamy także istotnej kwestii jaką jest uczucie strachu i niepewności przy udzielaniu pierwszej pomocy dziecku.

Naszym flagowym szkoleniem skierowanym do pracodawców oraz specjalistów BHP jest także szkolenie wynikające z obowiązku pracodawcy, o którym mowa w Kodeksie Pracy - Ustawa o zmianie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1460) z moca obowiązującą od 18 stycznia 2009 r. Art. 209. Ustawa ta mówi, iż każdy pracownik powinien mieć dostęp do odpowiednio wyposażonej apteczki oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej, dodatkowo pracodawcama obowiązek zapewnić swoim pracownikom podstawowe środki potrzebne do udzielania pierwszej pomocy oraz udostępnić nazwiska osób przeszkolonych w tym zakresie.

Wszystkie kursy i szkolenia organizowane przez naszą firmę prowadzą doświadczeni instruktorzy na co dzień pracujący w Systemie Ratownictwa Medycznego. Ich doświadczenie i wiedza gwarantują wysoki poziom szkoleń oraz praktyczne działania ratownicze. Każdy z uczestników kursu na koniec spotkania otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę oraz umiejętności. Jesteśmy w stanie poszerzyć ofertę o wskazane przez Państwa zagadnienia. Pracujemy metodą warsztatową przy minimum metody poglądowej. Nadrzędnym, przyjętym przez nas celem naszych szkoleń jest wysoka jakość świadczonych usług.

Skontaktuj się z nami Zobacz nasz sprzęt Sprawdź kolejną ofertę